Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής (5ος όροφος), Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου,15784, Αθήνα

Ηλεκτρονική διεύθυνση:

info@elesde.gr

Τηλέφωνο:

2107277500