Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι 5μελές. Μέλη του Δ.Σ για τη διετία 2019-2021 είναι:

 

Πρόεδρος: Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής ΕΚΠΑ

Αντιπρόεδρος: Ελένη Πρόκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πάντειου Πανεπιστημίου

Γεν. Γραμματέας: Δρ. Αντωνία Σαμαρά, Εκπαιδευτικός Α/θμιας Εκπαίδευσης

Ταμίας: Ιωάννης Ρουσσάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μέλος: Ελευθέριος Κληρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου

 

Πρώην Πρόεδροι της Ε.Λ.Ε.Σ.Δ.Ε. έχουν διατελέσει οι:

Ανδρέας Καζαμίας, Ομότιμος Καθηγητής Wisconsin Madison /ΕΚΠΑ (1991-2002)

Δημήτρης Ματθαίου, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ (2002-2017)